Cáo phó

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG AUGUSTINÔ TRẦN ĐÌNH HOA (Kỳ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cụ ông Augustinô TRẦN ĐÌNH HOA (Kỳ) Sinh ngày : 09.11.1926 Nguyên quán : Đức Thọ – Hà tĩnh Từ trần lúc 01 giờ 30 ngày 14.03. 2017 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHAO LÔ TRẦN QUỐC MỸ (Nguyên)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông cố PHAO LÔ  TRẦN QUỐC MỸ (Nguyên)          Sinh ngày : 04.04.1960          Nguyên quán : Đức thọ – Hà tĩnh          Từ trần lúc 15 giờ 30 ngày 19.02. 2017          Tại GX Châu Sơn – …

Read More »

BÀ CỐ ANNA NGUYỄN THỊ HIỀN (Bà Nghĩa)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Bà cố Anna Nguyễn Thị Hiền (bà Nghĩa) Sinh năm:  20.06.1939 Nguyên quán: Nghi xuân – Hà Tĩnh Từ trần lúc: 23 giờ 20 , ngày : 27.01. 2017 Tại GX CHÂU SƠN – Giáo họ: Phê rô Thôn …

Read More »

CÁO PHÓ Bà cố Maria Nguyễn Thị Cát (Bà Dược)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Bà cố Maria Nguyễn thị Cát (bà Dược) Sinh năm: 1915 Nguyên quán: Hương khê – Hà Tĩnh Từ trần lúc 05 giờ 00 ngày 14.01. 2017 Tại GX CHÂU SƠN – Giáo họ: GIU SE Thôn 3 – …

Read More »

CÁO PHÓ CÔ MARIA CAO THỊ LỤC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           CÔ MARIA CAO THỊ LỤC           Sinh năm:  1932           Nguyên quán: Thọ ninh – Hà Tĩnh          Từ trần lúc  23 giờ 30    ngày 10. 12. 2016         Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN NHƯỜNG (ĐỨC ONG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông: PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN NHƯỜNG Sinh năm: 1942 Nguyên quán: Quỳnh Lưu – Nghệ An          Từ trần lúc 5 giờ 00 ngày 14.11.2016 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse           Thôn 1 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN THÁI HỌC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           ÔNG PHAO LÔ NGUYỄN THÁI HỌC          Sinh năm:  1936          Nguyên quán: Đông Tràng – Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 15 giờ 15 ngày 07.11.2016         …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ TERESA NGUYỄN THỊ KIM THÀNH (Nho)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà: TERESA NGUYỄN THỊ KIM THÀNH (Nho)          Sinh ngày : 19 . 09 . 1969          Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc …

Read More »

CÁO PHÓ: EM PHAOLO NGUYỄN QUANG HIỆP (TRUNG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: EM PHAOLO NGUYỄN QUANG HIỆP (TRUNG) Sinh năm: 20 – 04 – 1990 Nguyên quán: Hưng nguyên – Nghệ an Từ trần lúc 21 giờ 00 ngày 17.10. 2016 Tại GX CHÂU SƠN – Giáo họ: GIO AN Thôn …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHÊ RÔ VƯƠNG ĐÌNH BÌNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P        BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           ÔNG CỐ PHÊ RÔ VƯƠNG ĐÌNH BÌNH           Sinh năm:  1940           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh           …

Read More »