Cáo phó

CÁO PHÓ: Bà Teresa NGUYỄN THỊ MAI (TRỌNG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:  Bà:TERESA NGUYỄN THỊ MAI ( BÀ TRỌNG) Sinh năm: 1949 Nguyên quán: GIÁO XỨ NGHI LỘC – DIỄN CHÂU – NGHỆ AN Từ trần lúc: 14g 45 ngày 23/11/2014 Tại GX Châu Sơn –Giáo họ: AN TÔN Thôn 3– …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà MARIA NGUYỄN THỊ ĐÀO           Sinh năm  1944          Nguyên quán: Thọ Ninh- Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 21 giờ 15 ngày …

Read More »

CÁO PHÓ – G.B MAI XUÂN ĐẶNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!   R.I.P        BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông  GIOAN BAOTIXITA MAI XUÂN ĐẶNG          Sinh năm  1934          Nguyên quán: Vạn Lộc – Nam Lộc- Nam Đàn- Nghệ An          Từ trần lúc 12 giờ 10 …

Read More »

CÁO PHÓ – Ông cố PHAO LÔ NGUYỄN VĂN VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông cố PHAO LÔ NGUYỄN VĂN VINH           Sinh năm  1933          Nguyên quán: Đông Trung – Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 6 …

Read More »

CÁO PHÓ- THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU   R.I.P          BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:          Bà MARIA TRẦN THỊ PHONG (Hùng) Sinh năm 1925 – quê quán: Đức Xá – Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc ngày 10/03/2014 – Hưởng thọ: 89 tuổi …

Read More »

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông GIOANBAOTIXITA NGUYỄN HỒNG (Phú) Sinh ngày 11.04.1941 Quê quán: Yên Phú – Đức Thọ – Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ 35 ngày 16/02/2014 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ Phê Rô Thôn 3 – Xã …

Read More »

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU    R.I.P            BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Bà cố MARIA TRẦN THỊ KÍNH  (Bà Khiêm)                 Sinh năm 1919           Quê quán Thọ Ninh …

Read More »

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P                  BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông  PHÊ RÔ BÙI VIẾT HÙNG (BÙI QUANG LUYỆN)               Sinh năm 1954 tại Đức La – Đức Thọ – Hà Tĩnh           Từ trần lúc 9 …

Read More »

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P                  BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:           Ông GIACOBE NGUYỄN KIM VINH                Sinh năm 1930 – Nguyên quán: Nghi Xuân- Hà Tĩnh                                      Từ …

Read More »

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P          BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:        Ông MICAE LÊ VĂN HOÀNG (tên thường gọi là Phượng)          Sinh năm 1946 – Nguyên quán: Quảng Bình         Từ trần lúc: 19 giờ ngày 19/09/2013 …

Read More »