VĂN THƯ BỔ NHIỆM PHÓ XỨ

TOÀ GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

        104 PHAN CHU TRINH

          TP BAN MÊ THUỘT

              TỈNH DAK LAK

                    SỐ 56/13

VĂN THƯ

BỔ NHIỆM PHÓ XỨ

Kính gửi: Linh mục Giuse Nguyễn Đình Ngọc

Phó xứ Châu Sơn – Giáo Hạt Dak Lak II

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Thưa cha quý mến,

Qua văn thư này tôi bổ nhiệm cha làm:

Phó xứ Quảng Đà – Thuộc Giáo Hạt Quảng Đức

Với các quyền lợi và nghĩa vụ theo giáo luật các điều 545- 552

Cha đã phục vụ ở Châu Sơn từ ngày thụ phong linh  mục. Nay để thêm kinh nghiệm mục vụ, tôi thuyên chuyển cha về Quảng Đà: xin cha tận tuỵ trong mục vụ với tình yêu của một mục tử tốt lànhvới và nhiệt tình trong truyền giáo, cho vinh danh Chúa và phần rỗi mọi người.

Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho cha và mọi người được trao phó cho cha.

Làm tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột ngày 25/07/2013

                                                                       Giám mục giáo phận

                Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Chữ ký và đóng dấu)

Bản sao kính gửi:

 Cha Quản Hạt Quảng Đức I

Cha Quản Hạt Đaklak II

Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng – Quản xứ Quảng Đà

Cha Gioan Bùi Quang Đạo – Quản xứ Châu Sơn

***

TOÀ GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

        104 PHAN CHU TRINH

          TP BAN MÊ THUỘT

              TỈNH DAK LAK

                    SỐ 56/13

VĂN THƯ

BỔ NHIỆM PHÓ XỨ

Kính gửi Linh mục Anrê  Trần Thế Minh

Phó xứ Quảng Đà – Giáo Hạt Quảng Đức I

Thưa cha quý mến,

Qua văn thư này tôi bổ nhiệm cha làm:

Phó xứ Châu Sơn – Thuộc Giáo Hạt ĐakLak II

Với các quyền lợi và nghĩa vụ theo giáo luật các điều 545- 552

Cha đã phục vụ ở Quãng Đà từ ngày thụ phong linh  mục. Nay để thêm kinh nghiệm mục vụ, tôi thuyên chuyển cha về Châu Sơn: xin cha tận tuỵ trong mục vụ với tình yêu của một mục tử tốt lànhvới và nhiệt tình trong truyền giáo, cho vinh danh Chúa và phần rỗi mọi người.

Xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho cha và mọi người được trao phó cho cha.

Làm tại Toà Giám mục Ban Mê Thuột ngày 25/07/2013

                                                                       Giám mục giáo phận

                Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản (Chữ ký và đóng dấu)

Bản sao kính gửi:

 Cha Quản Hạt Quảng Đức I

Cha Quản Hạt Đaklak II

Cha Antôn Nguyễn Phi Hùng – Quản xứ Quảng Đà

Cha Gioan Bùi Quang Đạo – Quản xứ Châu Sơn

 

Check Also

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa GP Ban Mê Thuột – Linh mục GB Nguyễn Huy Bắc!!

Thứ bảy – 13/07/2024 17:47 | Tác giả bài viết: Vatican News |   433 Sáng ngày 13/07/2024, Đức …