Cáo lỗi cùng bạn đọc!!!

Cáo lỗi cùng bạn đọc,

        Nhận thấy các bạn đọc viễn xứ trong và ngoài nước, yêu cầu mở thêm trang mục Rao Hôn Phối, để  biết tin tức thời sự cưới hỏi của Châu Sơn, vì thế chúng tôi đưa Trang Rao Hôn Phối lên cho sẵn, hiện tại vẫn chưa thực hiện được. Rất mong các bạn thông cảm cho, hy vọng thời gian tới chúng tôi sẽ thực hiện được.

       Bài Đại Hội Trẻ Giáo Phận BMT 2013 là bài cũ đã đăng năm 2013, do vì lỗi kỹ thuật mà bị up date lộn lên thành bài mới đăng. Hiện chúng tôi chưa sửa lỗi được.

          Thành thật cáo lỗi cùng quý bạn đọc

BĐD Tiến Đức Châu Sơn

Check Also

RAO HÔN PHỐI

RAO HÔN PHỐI Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn Ban Đại Diện TIẾN ĐỨC Châu …