HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO LÝ & SINH HOẠT

HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH

NHÀ GIÁO LÝ & SINH HOẠT

PHẦN I

HÌNH ẢNH TRẦN CAO THIÊN

LKT 0

LKT 2LKT 3LKT 4LKT 5LKT 6LKT 7LKT 8LKT 9LKT 10LKT 11LKT 13LKT 14LKT 15LKT 16LKT 17LKT 19LKT 20LKT 21

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …