HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ GIÁO LÝ & SINH HOẠT

HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH

NHÀ GIÁO LÝ & SINH HOẠT

PHẦN I

HÌNH ẢNH TRẦN CAO THIÊN

LKT 0

LKT 2LKT 3LKT 4LKT 5LKT 6LKT 7LKT 8LKT 9LKT 10LKT 11LKT 13LKT 14LKT 15LKT 16LKT 17LKT 19LKT 20LKT 21

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …