Le Thanh Gioan Baotixia

https://docs.google.com/file/d/0B23Hi1zgMJTQdm9PSmhXTHBidWc/edit

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023