HÌNH ẢNH VĨNH KHẤN CỦA SƠ MARIA TERERESA TRẦN THỊ MAI HOA

HÌNH ẢNH VĨNH KHẤN

CỦA SƠ MARIA TERESA

TRẦN THỊ MAI HOA

sơ hoa 2sơ hoa1so hoa 3so hoa 4so hoa 6so hoa 8so hoa 10so hoa 11so hoa 12so hoa 14so hoa 2219huế1hues 2hue 6hue 7húe8hues 11hue 12hue 14hue 15hue 16

Hình ảnh do người nhà cũng cấp

Châu Sơn choa đăng hình

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …