HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG – LẦN THỨ 30

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG

LẦN THỨ 30

Chiều và tối ngày 13.08.2014

LV1LV2LV3LV4LV5LV6LV7LV 0LV 01LV8LV9LV8LV12LV13LV14LV16LV17LV18LV20LV21LV23LV24LV25LV 27LV28LV29LV30LV31

Check Also

HÌNH ẢNH: Gói Bánh Tét Từ Thiện Xuân Nhâm Dần 2022!!!

Chiều nay, ngày 26.01.2022 một nhóm thiện nguyện thôn 2 và 3 đã tổ chức …