HÂN HOAN KÍNH BÁO!!! HỒNG ÂN VĨNH KHẤN SƠ MARIA PHƯƠNG QUYÊN

HÂN HOAN KÍNH BÁO!!!

SƠ1

           Ban Đại Diện Tiến Đức Châu Sơn xin hân hoan kính báo với con dân GX Châu Sơn ở trong và ngoài nước một tin vui, một người con của GX:  

Nữ tu: MARIA PHƯƠNG QUYÊN

TRẦN THÁI PHƯƠNG UYÊN

Hội Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

đã lãnh nhận 

HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

CON CHU TON 2 m

Ngày 22.08.2014

Tại nguyện đường Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang

Thánh Lễ do Đức Giám Mục Giuse Võ Minh Đức

GMGP Nha Trang chủ tế

Với câu nguyện khấn:

“Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi”

Xin  mọi người hiệp ý cầu nguyện cho

Sơ 

MARIA PHƯƠNG QUYÊN

TRẦN THÁI PHƯƠNG UYÊN

Trong thánh lễ Tạ ơn vào lúc 4 giờ 30 ngày 26.08.2014

Tại Thánh đường GX Châu Sơn – GP Ban Mê Thột

             Nhân ngày hồng ân vĩnh khấn trọng đại, Ban Đại Diện Tiến Đức Châu Sơn xin gửi lời chúc mừng đến ông bà cố An Tôn Trần Thái Tôn và Sơ Maria Phương quyên Trần Thái Phương Uyên một lời chúc tốt đẹp nhất.

            Và xin cầu chúc cho Sơ luôn hồn an xác mạnh trong Chúa và Mẹ Maria để tiếp bước trọn con đường ơn gọi mà Sơ đã chọn.

BĐD Tiến Đức Châu Sơn

 


 

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ INÊ TRẦN THỊ KHAI (Bà Khánh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …