HÂN HOAN KÍNH BÁO!!! CHÚC MỪNG QUÝ TÂN CHỨC!!!

HÂN HOAN KÍNH BÁO!!! 

           Ban Đại Diện Tiến Đức Châu Sơn xin hân hoan kính báo với con dân GX Châu Sơn  trong và ngoài nước một tin vui:

MỘT CHÙM HOA PHẨM HÀM MENKICEDE

rộ nở giữa trời GX Châu Sơn

Sẽ được

ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN

Đức Giám Mục Giáo Phận Ban Mê Thuột

Long trọng truyền chức Linh Mục cho các thầy phó tế: 

PHAO LÔ LƯU VĂN PHAN

Song thân: Phê Rô Lưu Văn Ninh (+) và Martha Cao Thị Mỹ

Thuộc Giáo họ Giuse – thôn 3

phan1 

***

AN TÔN DƯƠNG VĂN THẢO

Song thân: Giuse Dương Đức và Maria Bùi Thị Trọng

Thuộc Giáo họ Giuse – thôn 2 

thảo1

***

GIOANBAOTIXITA NGUYỄN QUỐC THUẦN

Song thân: An Tôn Nguyễn Đình Thắng và Teresa Đậu Thị Châu

Thuộc Giáo họ Giuse – thôn 2

thuần1

***

Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành

vào lúc 8 giờ ngày 25.09.2014

Tại Nhà Thờ Chính Tòa

Giáo Phận Ban Mê Thuột

***

Thánh lễ tạ ơn của ba Tân Chức Linh Mục vào lúc

9 giờ ngày 26.09.2014

Tại Thánh Đường Giáo Xứ Châu Sơn

Xin mời quý bà con GX Châu Sơn

hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng với ba tân chức

***

             Nhân ngày Thụ Phong Linh Mục của ba tân chức, Ban Đại Diện Tiến Đức Châu Sơn xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý ông bà cố.

            Và cầu chúc cho quý tân chức luôn hồn an xác mạnh trong Chúa và Mẹ Maria để tiếp bước trọn con đường ơn gọi mà quý tân chức đã chọn.

BĐD Tiến Đức Châu Sơn

 

thuần2

thảo2

phan2

Check Also

CÁO PHÓ: ANH GIOAN CAO ĐÌNH THẮNG (Tấn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …