Thánh lễ đầu tiên của tân Linh mục Phaolo Lưu văn Phan;Anton Dương văn Thảo;Gioan B Nguyễn quốc Thuần (phần 2 )

 

hoặc xin bấm vào link này để xem video :https://www.youtube.com/watch?v=3c6Axv_ocm8&feature=player_embedded

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023