Thánh lễ đầu tiên của tân Linh mục Phaolo Lưu văn Phan;Anton Dương văn Thảo;Gioan B Nguyễn quốc Thuần (phần cuối )

 

hoặc xin bấm vào link này để xem video : https://www.youtube.com/watch?v=RSpxVerwa5o&feature=player_detailpage

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than