Thánh lễ đầu tiên của tân Linh mục Phaolo Lưu văn Phan;Anton Dương văn Thảo;Gioan B Nguyễn quốc Thuần (phần đầu)

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023