Thánh lễ đầu tiên của tân Linh mục Phaolo Lưu văn Phan;Anton Dương văn Thảo;Gioan B Nguyễn quốc Thuần (phần đầu)

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …