HÌNH ẢNH “NGÀY VÀNG 50 NĂM”!!! LỚP 63 – 64 TIẾN ĐỨC!!!

               HÌNH ẢNH “NGÀY VÀNG 50 NĂM”!!!

LỚP 63 – 64 TIẾN ĐỨC!!!

A1A22A33A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A20A21A23A24A25A26A28A29A30A31A32A34A35A36A38Ghi nhận Hình ảnh Châu Sơn choa

Check Also

HÌNH ẢNH: SINH THỜI VÀ TANG LỄ CỦA ÔNG ANDRE ĐOÀN TRUNG CHÍNH

TĐCS chúng tôi xin dành chút ưu ái cho ông Andre Đoàn Trung Chính. Vì …