KÍNH MỪNG MA RI A

KÍNH MỪNG MA RI A

đ1

Kính mừng Đức Nữ Trinh

Nay giáo hội tôn vinh

Đấng hoàn toàn khiết tịnh

Mẹ luôn luôn thắm tình

Nhủ khuyên Con thức tỉnh

Cho hồn thơ trắng tinh

                                                          ***

đ2

Kính mừng Mẹ vô nhiễm

Mẹ thấu bao nỗi niềm

Xin giúp Con cần kiệm

Giữ tâm hồn thanh liêm

Khi gặp cơn nguy biến

Nguyện Mẹ đứng kề bên

***

Kính mừng Mẹ mân côi

Mẹ hiển linh giữa đồi

k0

Mười hai sao sáng ngời

Yêu Mẹ Con mỗi tối

Họp lần chuỗi mân côi

Gia đình luôn thắm tươi

***

Kính mừng MA RI A

Sáng mai, buổi chiều tà

Lúc buồn vui, tất cả

Con dâng lời ngợi ca

Tâm tình luôn thiết tha

Kính mừng MA RI A

Ga.namhong

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …