Đoạn đường B (Châu sơn) cắt đường tránh thành phố BMT,nay đã trở thành sông

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023