Đoạn đường B (Châu sơn) cắt đường tránh thành phố BMT,nay đã trở thành sông

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …