(trước)Thánh lễ tại nghĩa trang Châu sơn(chiều 02-11-14)

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than