(trước)Thánh lễ tại nghĩa trang Châu sơn(chiều 02-11-14)

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023