Thánh lễ trên Núi Chúa Châu sơn(cha ơi …. mô rồi ???? )

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …