Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm(Châu sơn) 08/12/14

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …