ĐÔI ĐIỀU ĐỌNG LẠI… SAU ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2014

ĐÔI ĐIỀU ĐỌNG LẠI…

SAU ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2014

          Đến hẹn lại lên, năm nào cũng cứ cuối đông khi cơn gió se lạnh về, HĐGX lại tổ chức ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN, nhằm tổng kết lại quá trình hoạt động một năm qua, cũng là lúc nhìn lại một năm qua, GX đã làm được những gì, và những gì còn tồn tại chưa làm được, để đem ra đại hội giải trình và lập phương án cụ thể cho một năm tới 2015.

         báo cáo

Có vẻ như buổi chiều đông hiu hắt, và bầu trời mây mù ảm đạm đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần tham dự của các đại diện đến họp ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN? Để chỉ hiện diện gần 150 đại diện trong số 500 giấy mời thuộc: Giáo họ, đoàn thể, ban ngành, chức sắc trong GX. Liệu điều này có làm buồn lòng quý cha quản xứ và BTV/HĐGX đã có mặt từ rất sớm, nhưng các đại diện lại kéo giản giờ cao su phải đến 14 giờ chiều ngày 21.12.2014 mới bắt đầu buổi họp. Và sự hiện diện khiêm tốn của cử tọa, có làm phụ lòng mong đợi của quý cha QX và công phu sửa soạn cả tháng trời của BTV/HĐGX chăng?

Theo thông lệ, trước khi khai mạc, đại hội bầu chủ tọa và thư ký, ông Cao Đình Minh và ông Trần Ngọc Kim được đề cử.

đh0

Sau lời tuyên bố khai mạc của ông Chủ tịch Trần Minh Thanh, là lời huấn giáo của cha QX: “Qua lời ông chủ tịch, mục đích đã được nêu rõ: Tổng kết lại hoạt động của một năm qua, và vạch phương hương cho một năm tới, đồng thời nhắm đến Tân Phúc Âm hóa gia đình và giáo xứ theo chương trình mục vụ của ĐTC Phanxicô đã khai mở ra từ mùa vọng. Ước mong của BTV/HĐGX và ban chủ tọa là đại hội sẽ thành công mỹ mãn, nhờ ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh tác động trên mỗi người chúng ta”.

Một bản báo cáo gần 50 trang do các ủy viên BTV/HĐGX thông qua đại hội. Chúng tôi chỉ ghi nhận những điểm nhấn của bản báo cáo, mà thiết tưởng, mỗi người giáo dân Châu Sơn hiện ở trong và ngoài GX cũng nên biết qua.

Hiện tại (12.2014) GX Châu Sơn có tổng số 7.321 giáo dân thuộc 1.786 gia đình. GH Phanxicô 140 gia đình có 650 giáo dân. Anh em dân tộc có 276 gia đình có 1.187 giáo dân. Bốn GH trị sự có: 1.371 gia đình với 5.484 giáo dân.

Năm qua, có 24 tín hữu qua đời: người lớn 22 và trẻ con 2

– Rửa tội 119 em nhỏ, 58 dân tộc – Bí tích xưng tội có 90 em

– Rao 49 đôi hôn nhân – có 41 đôi cử hành Bí tích hôn phối tại GX

– 3 thầy lãnh chức Linh mục – Hiện có 9 thầy đang tu tại ĐCV Sao Biển

– 10 thầy tu ở các  hội dòng  – 83 nữ tu  

– Hơn 50 em đang dự tu – 5 em đang tìm hiểu hội dòng.

LMQX chánh phó và BTV/HĐGX quản trị và điều hành một đội ngũ gần 150 quý chức phục vụ điều hành 20 đơn vị: GH, Đoàn thể, Hội đoàn, Ban ngành, Hội đạo đức… và cộng đoàn giáo dân.

đh2

Bản báo cáo trình bày rất rõ ràng và chi tiết các sinh hoạt của mỗi Đoàn thể, Ban ngành…điều làm được cũng như điều chưa thực hiện được. Vì khuôn khổ bài viết, nên chúng tôi chỉ ghi nhận những điều tồn tại, rất đáng để mọi người giáo dân suy nghĩ.

Theo bản báo cáo: “Đoàn Thanh niên nam nữ còn tồn tại một số vấn đề: thiếu ý thức khi tham dự thánh lễ. Sau mùa giáo lý, nhiều TN không tham dự thánh lễ của đoàn chiều thứ bảy. Ít tham dự chầu Thánh Thể và tĩnh tâm.

Ban Huấn giáo gồm 3 cấp: Thiếu nhi, Thanh Niên và Thanh Tráng Niên

– 103 anh chị GLV, dạy 49 lớp với tổng số 1.357 học viên.

BHG còn được cha QX ủy thác dạy giáo lý Hôn nhân và dự tòng.

Học viên tham gia học chưa toàn tâm. Kết quả việc giáo dục còn hạn chế. Hiện tượng bỏ lễ, bỏ học GL, rượu chè cờ bạc, đánh lộn còn tồn tại ở một số ít bạn trẻ. Ý thức tự giác sống đạo còn yếu kém. Phụ huynh chưa thực sự quan tâm. BHG kêu gọi phụ huynh, các đoàn thể, hội đoàn đồng tâm cộng tác để thường xuyên nhắc nhở giới trẻ chăm học giáo lý và rèn luyện nhân cách ngày một trưởng thành hơn.

đh3

          Chúng tôi xin ghi nhận những cở sở của GX đã và chưa được nhà nước cấp giấy phép sử dụng đất, để mọi người được biết một cách rõ ràng hơn.        

          Những cơ sở đã được nhà nước cấp GCNQSDĐ:

          – Khu vực nhà thờ 14.011 m2 – Khu vực nhà Sơ: 3.636 m2

          – Khu vự nghĩa trang 8.541 m2 – Tượng đài Thánh GB: 362 m2

          – Hoa viên Đức Mẹ đầu làng: 180 m2 – Khu vực cà phê Mã Tổ: 22.428 m2 đã cắt 7.000 m2 giao cho đoàn Tráng niên làm sân bóng .

              – Khu vực ruộng xứ 3.992 m2

          Cơ sở nhà nước chưa cấp GCNQSDD:

          – Khu vực hoa viên tam giác đầu Đường C 332 m2

          – Khu vực đất trước nhà thờ 1.426 m2  

          BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014:

– Tổng thu: 4.435.346.457 VNĐ và 2.620 USD

– Tổng Chi: 3.287.159.018 VNĐ  

– Tồn lại   : 1.148.187.439 VNĐ và 2.620 USD

Tổng kết Nhà Sinh Hoạt:

Tổng thu xây dựng 2012 – 2014 bao gồm nghĩa vụ, ân nhân ủng hộ và gửi tiền tiết kiệm: – Tổng thu: 6.180.016.695 VNĐ

– Tổng chi: 5.380.080.261 VNĐ

Đóng góp nghĩa vụ cho nhà sinh hoạt đạt 80% so với dự tính.

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG 2015

Về tinh thần: Thực hiện đời sống phúc âm hóa gia đình và GX.

Về xây dựng: Lễ đài nghĩa trang – Cải tạo nâng cấp Nhà Sinh Hoạt cũ

lê dàint 1

Bản vẽ Lễ Đài Nghĩa trang  và Công trình đang thi công

– Sửa chữa khu vực vệ sinh Nhà Giáo lý đã xuống cấp…

– Tiền đóng nghĩa vụ mùa khô, vẫn thu như năm ngoái: 35.000 đồng/ một giáo dân

– Kế hoạch dự thu cho ngân sách sinh hoạt GX 2015 là 300.000.000 VNĐ

THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO TRÊN

đh5

Có lẽ, đây là điều mà quý cha và BTV/HĐGX hằng mong đợi, để đón nhận những ý kiến đóng góp, nhằm xây dựng phương hướng thiết thực cho năm 2015. Nếu bản báo cáo đã có thời lượng hơn một tiếng đồng hồ, thì việc nêu những ý kiến thắc mắc ra đại hội lại có thời lượng gấp ba lần, khiến cho đại hội kéo dài lê thê, làm cho cử tọa mệt mỏi và dần rút lui về trước, mà không chờ đến tổng kết xong.

Ý kiến đưa ra rất nhiều, nhưng có ý kiến tản mạn không vào trọng tâm của bản báo cáo, khiến cho chủ tọa rất khó để điều hành buổi hội thảo đi đúng trọng tâm. Có ý kiến đưa ra mang tính giải bày chính kiến riêng tư của mình dài dòng, làm mất thời giờ, cũng trở ngại cho chủ tọa điều hành. Trăm người trăm ý kiến… Chúng tôi xin tóm tắt một số ý kiến:

– Việc chôn người chết được chôn cất ở nghĩa trang theo quy chế nào, mà tại sao lại có sự dễ dãi cho người ngoài cũng được cho phép? (ở đây có sự hiểu lầm, và đã được HĐ giải trình rõ ràng)

– Hợp đồng đất khoán cà phê GX với tư nhân, vẫn chưa thu hồi nợ 1.600 ký cà phê trong vài năm nay, gây bức xúc cho hội nghị. Đây là vấn đề gay cấn, có nhiều ý kiến phản ánh. Cuối cùng, đề nghị HĐGX linh động giảm nợ, để cá nhân có thể gia hạn trả nợ.

– Bên đoàn TTN đề nghị với đại hội, tôn tạo và biến đất nghĩa trang thành hoa viên. Đại hội chấp nhận ý kiến, nhưng phải có bản vẻ rõ ràng và phải được bên HĐGX xem xét, và chịu sự chi phối của HĐ khi cần chỉnh trang thay đổi theo nhu cầu cần thiết.

– Nên để mỗi người mua nước máy, tự giác trả tiền vào thùng.

– Không nên để các em bán vé hội chợ, trong sự cưỡng ép người mua. Mỗi năm HĐ trích quỹ 14 triệu đồng cho sinh hoạt, học giáo lý của thiếu nhi là qua ít ỏi, mỗi em chỉ được 10 ngàn đồng.

– Quy định, những gia đình mượn mặt bằng sân nhà giáo lý, phục vụ cho đám cưới, phải trả lại mặt bằng sạch sẽ trong hai ngày, chứ như hiện nay, nhiều đám cưới để cả tuần, mất đẹp cảnh quan và trở ngại cho việc tập Vovinam, học giáo lý…

– Thực hiện năm Tân Phúc Âm hóa gia đình và GX, điều kiện cần có là phải hiểu biết và mộ mến lời Chúa mới có thể sống đạo tốt đẹp được. Mà muốn có được điều đó, thì cha QX nên phát động phong trào đọc kinh tối trở lại, để đọc lời Chúa mỗi ngày, thì tinh thần đạo mới thấm nhuần được. Nếu cứ theo đà này, liệu vài mươi năm sau, thế hệ trẻ có còn thuộc kinh nữa không?

– Người đọc sách thánh cần phải xem trước, để chuẩn bị tinh thần đọc sách cho sốt sắng rõ ràng, tránh lên đó mới tìm bài đọc, làm mất thì giờ và chia trí.

– Đề tài đạo đức của giới trẻ được đại hội quan tâm nhiều nhất. Đáng báo động là phát hiện có trên 20 em thiếu nhi bỏ lễ Chúa Nhật 7, 8 tuần lễ liên tiếp…Đề nghị quý cha, BHG, quý phụ huynh phải cùng nhau: đông tâm, đồng hành và đồng cảm để quan tâm đến con em, xem con mình có đi tham dự thánh lễ hay không?

– Ý kiến BHG: Thánh lễ chiều thứ bảy có 4 dãy ghế trống 32 chỗ, vậy các em đi đâu? Các em tham dự thánh lễ trễ và có khoảng 50 em đứng ngoài nhà thờ ở các gốc cây xem lễ. Hiện tượng xuống cấp đạo đức vì các chủ thuyết: tục hóa, hưởng thụ, cá nhân…Các em thờ ơ với những điều thánh thiêng, viện lý do ở đâu cũng có Chúa, nên đâu cần phải đến nhà thờ. Vì cha mẹ bênh đỡ con cái trong việc bỏ học giáo lý, bỏ lễ, nên các em xem thường các GLV. Rất mong quý cha, HĐ, gia đình và phụ huynh quan tâm đến các em, để chấn chỉnh lại đạo đức của giới trẻ.

đh4

Đề xuất: vẫn tiếp tục đóng cổng, để tạo cho các em thói quen đi lễ sớm đúng giờ. Các phụ huynh cùng cộng tác mời gọi các em vào nhà thờ. Mời các em vào những bàn trên trống chỗ. Những em không tham gia giáo lý…sẽ được BHG giúp đỡ dạy GLHN 6 tháng. Chính phụ huynh phải làm gương tốt cho con em noi theo, chứ không thể phụ huynh đi lễ trễ, rượu chè, bài bạc…làm sao có thể giáo dục con em được.

Đại hội kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Đôi điều đọng lại sau ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN.

Với số đại diện tham dự Đại hội, mỗi năm một dần thưa thớt, đó là điều đáng lo ngại. Liệu những năm sau, số người tham dự sẽ còn bao nhiêu nữa đây? Phải chăng, lúc này, xem ra người ta không còn quan tâm và xem trọng ngày Đại hội thường niên nữa sao? Và xem ra đại hội thường niên chỉ còn là của BTV/HĐ, cha QX và quý chức sắc!?

đh00

Ngày trước, vào các thập niên 90, và những năm đầu 2000, mỗi người được mời đại diện là cảm thấy vinh dự và nô nức lắm! Thời lượng ngày xưa vẫn trên 4 tiếng mà người dân vẫn còn háo hức nán lại. Có dư luận cho rằng, đại hội cho có tính dân chủ, chứ tất cả như khoai sắp vào ấm cả rồi, không mợ thì chợ vẫn đông. Đánh đồng với kiểu hội họp của nhà nước là không đúng, vì tiếng nói chung của người giáo dân sẽ thay đổi được các quyết định, miễn sao ý kiến phải hợp tình hợp lý, hợp thời thế! Vai trò của chủ tọa cần phải thật tinh tế và khéo léo, để dẫn dắt mọi ý kiến tập trung vào trọng tâm, tránh sự tranh cãi tản mạn vô bổ làm mất thời giờ. Cuộc họp không nên kéo dài quá lâu, tạo sự mệt mỏi và nhàm chán nơi cử tọa.

Nhưng dù sao cũng chúc mừng ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN 2014 đã thành công tốt đẹp.

Châu Sơn choa

 

 

 

 

         

          

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …