ĐẤT BAN MÊ

     ĐẤT BAN MÊ

Ba zan đất đỏ vùng cao nguyên

Ban Mê vang tiếng cà Trung Nguyên

Cây xanh, nước ngọt, đất đai rộng

Núi thẳm, sông dài, lắm tài nguyên

Chôm chôm, xoài cát, sầu riêng ghép

Tố Nữ, mãng cầu, lắm kẻ chuyên

Người lên thì nhớ thăm Tôi với

Mai lỡ xa rồi nhớ đừng quên!

     ĐẤT SINH SÔI

Nghĩ chuyện ngày xưa thấy bồi hồi!

Cuộc đời thấp thoáng mới đây thôi

Cha đã hy sinh đòi công lý!

Mẹ phải tần tảo nuôi con côi!

Khóc Cha nuôi chí đời xoay đổi

Nhớ Mẹ như thuở còn nằm nôi!

Nhờ đức Cha Mẹ Con nên nổi

Đàn con, lũ cháu đã sinh sôi

                  Ga namhong

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …