RAO HÔN PHỐI ngày 05.04.2015

 

RAO HÔN PHI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam: 

                               AN T ÔN PHẠM QUỐC THIÊN ÂN

Con ông:                                Gioan Phạm Nguyên          

Và bà:                                   Anna Nguyễn Thị Linh                         

Hin cư ng ti Thôn 3 – Giáo họ An Tôn – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                                     INE THÀNH DƯƠNG MỸ YẾN

Con ông:                               Giuse Dương Hùng Vương                

Và bà:                                        Maria Trần Thị Thích             

Hin Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Rao ln I:  05.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 30.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH II

Bên Nam:

                   GB LÊ ANH GIANG

Con ông:                                            Giuse Lê Trọng Bình          

Và bà:                                               Anna Nguyễn Thị Linh            

Hin Giáo h Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                     MARIA NGUYỄN THỊ TUYẾT THẢO

Con ông:                                              Nguyễn Đình Viễn                      

Và bà:                                                        Nguyễn Thị Hà

Hin  Gia Lai

Rao ln I:  05.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 30.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH III

Bên Nam: 

                          ANPHONGSO LÊ VĂN THI

Con ông:                                               An Tôn Lê Văn Lộc             

Và bà:                                           Catarina Nguyễn Thị Lữ Vân

Hin Giáo họ Hòa An – GX Thánh Linh – GP BMT

Xin kết hôn vi

                            MARIA NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Con ông:                            Phê Rô Nguyễn Tùng Sơn                            

Và bà :                                  Maria Nguyễn Thị Thích                          

Hin ở Giáo họ Giuse – Giáo xứ Châu Sơn

Rao ln I: o5.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 30.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn

ĐÔI TH IV

Bên Nam:

                    PHÊ RÔ TỰ NGUYỄN QUỐC HUY

Con ông:                                 Phê Rô  Nguyễn Viết Trung                      

Và bà:                                                Anna Cao Thị Khẩn               

Hin Giáo họ An Tôn – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                             CÊCILIA TRẦN THÚY HẰNG

Con ông:                                               Phê Rô Trần Bích          

Và bà:                                                Tê Rê Sa Ngô Thị Liên                           

Hin Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Rao ln I: 05.04 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 24.04.2015 ti Giáo H  –  GX Châu Sơn.

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

[/highlight]

 

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …