RAO HÔN PHỐI – ngày 12.04.2015 và ngày 19.04.2015

RAO HÔN PHI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam: 

                                    GIUSE BÙI XUÂN TÚ 

Con ông:                     GB Bùi Đình Trường               

Và bà:                               Anna Lê Thị Việt                     

Hin ở Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                              MARIA NGUYỄN THỊ THU LAN

Con ông:                  Vicente Nguyễn Mạnh Tiến                   

Và bà:                           Maria Phạm Thị Tho                   

Hin Giáo họ Duy linh – GX Thánh Tâm 

Rao ln I: 12.04 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày… .2015 ti Thánh đường GX Thánh Tâm.

ĐÔI TH II

Bên Nam:

                             AN TÔN DƯƠNG LÊ BÁ HUY (tân tòng)

Con ông:                         Dương Hùng Sơn           

Và bà:                                   Võ Thị Hoa               

Hin  81 A Nguyễn Công Trứ – BMT

Xin kết hôn vi

                            TERESA LÊ NGỌC THẢO LY

Con ông:            Augustino Lê Nguyễn Thanh                      

Và bà:                        Maria Vương Thị Thu     

Hin Giáo h – GX Châu Sơn

Rao ln I: 12.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 17.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH III

Bên Nam: 

                          GIUSE NGUYỄN HỒNG PHÚC

Con ông:                 Nguyễn Hồng Phương               

Và bà:                            Nguyễn Thị Nhạn             

Hin Giáo xứ An nhơn – GP Sài Gòn 

Xin kết hôn vi

                            TERESA NGUYỄN DIỄM TRINH

Con ông:                   Giuse  Nguyễn Duy Đàm                     

Và bà :                      Catarina Trần Thị Đồng                 

Hin ở Thôn II – Giáo họ An Tôn- Giáo xứ Châu Sơn

Rao ln I: 19.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 06.05.2015 ti Thánh đường GX

ĐÔI TH IV

Bên Nam:

                                PHÊ RÔ ĐẬU DUY BÌNH

Con ông:                Phê Rô Đậu Quang Tâm                     

Và bà:                   Teresa Nguyễn Thị Bích lan                       

Hin Giáo họ Phê Rô– GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                             MARIA NGUYỄN THỊ HÀ DUYÊN

Con ông:                  Phê Rô Nguyễn Thanh Sơn                          

Và bà:                               Maria Bùi Thị Lam                             

Hin Giáo họ GB– GX CHâu Sơn

Rao ln I:  19.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 06.05.2015 ti Giáo H  –  GX .

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …