RAO HÔN PHỐI – ngày 12.04.2015 và ngày 19.04.2015

RAO HÔN PHI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam: 

                                    GIUSE BÙI XUÂN TÚ 

Con ông:                     GB Bùi Đình Trường               

Và bà:                               Anna Lê Thị Việt                     

Hin ở Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                              MARIA NGUYỄN THỊ THU LAN

Con ông:                  Vicente Nguyễn Mạnh Tiến                   

Và bà:                           Maria Phạm Thị Tho                   

Hin Giáo họ Duy linh – GX Thánh Tâm 

Rao ln I: 12.04 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày… .2015 ti Thánh đường GX Thánh Tâm.

ĐÔI TH II

Bên Nam:

                             AN TÔN DƯƠNG LÊ BÁ HUY (tân tòng)

Con ông:                         Dương Hùng Sơn           

Và bà:                                   Võ Thị Hoa               

Hin  81 A Nguyễn Công Trứ – BMT

Xin kết hôn vi

                            TERESA LÊ NGỌC THẢO LY

Con ông:            Augustino Lê Nguyễn Thanh                      

Và bà:                        Maria Vương Thị Thu     

Hin Giáo h – GX Châu Sơn

Rao ln I: 12.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 17.04.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH III

Bên Nam: 

                          GIUSE NGUYỄN HỒNG PHÚC

Con ông:                 Nguyễn Hồng Phương               

Và bà:                            Nguyễn Thị Nhạn             

Hin Giáo xứ An nhơn – GP Sài Gòn 

Xin kết hôn vi

                            TERESA NGUYỄN DIỄM TRINH

Con ông:                   Giuse  Nguyễn Duy Đàm                     

Và bà :                      Catarina Trần Thị Đồng                 

Hin ở Thôn II – Giáo họ An Tôn- Giáo xứ Châu Sơn

Rao ln I: 19.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 06.05.2015 ti Thánh đường GX

ĐÔI TH IV

Bên Nam:

                                PHÊ RÔ ĐẬU DUY BÌNH

Con ông:                Phê Rô Đậu Quang Tâm                     

Và bà:                   Teresa Nguyễn Thị Bích lan                       

Hin Giáo họ Phê Rô– GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi

                             MARIA NGUYỄN THỊ HÀ DUYÊN

Con ông:                  Phê Rô Nguyễn Thanh Sơn                          

Và bà:                               Maria Bùi Thị Lam                             

Hin Giáo họ GB– GX CHâu Sơn

Rao ln I:  19.04.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 06.05.2015 ti Giáo H  –  GX .

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …