RAO HÔN PHỐI – 17.05 và 24.05

lc9

RAO HÔN PHI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam:       AUSTINO NGUYỄN QUANG THẠCH

Con ông:                   Phao Lô  Nguyễn Ngọc Hùng                 

Và bà:                             Anna Nguyễn Thị Hoa                            

Hin Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi  ANNA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Con ông:                       Gioan Nguyễn Đình Quang           

Và bà:                                Anna Hà Thị Triết Lý      

Hin Giáo họ An Tôn – GX Châu Sơn

Rao ln I:  17.05.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 05.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH II

Bên Nam:          AN TÔN TRẦN HÙNG GIANG

Con ông:                         Phê Rô Trần Hải             

Và bà:                      Maria Nguyễn Thị Hồng

Hin Giáo h Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi:   TERESA ĐOÀN DIỄN NHI

Con ông:                      G.B Đoàn Võ Trang                        

Và bà:                       Maria  Nguyễn Thị Loan

Hin Giáo h G.B –  GX Châu Sơn

Rao ln I:  24.05.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 11.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa GP Ban Mê Thuột – Linh mục GB Nguyễn Huy Bắc!!

Thứ bảy – 13/07/2024 17:47 | Tác giả bài viết: Vatican News |   433 Sáng ngày 13/07/2024, Đức …