RAO HÔN PHỐI

RAO HÔN PHI

l cuoi2

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam:           PHAO LÔ HOÀNG TRÚC GIANG

Con ông:                  Phê Rô Hoàng Văn Hà                     

Và bà:                          Ine Trần Thị Duyên                                

Hin cư ng ti GX Hiển Linh – GP Sài Gòn

Xin kết hôn vi          MARIA LÊ THỊ DUNG

Con ông:                     Phao Lô Lê Thanh Lam                 

Và bà:                                Maria Cao Thị Thư                

Hin GX Xuân Hiệp– GP Sài Gòn

Rao ln I: 31.05 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày .2015 ti Thánh đường GX Xuân Hiệp

ĐÔI TH II

Bên Nam: GIUSE TRỊNH NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG

Con ông:                  Phê Rô Trịnh Văn Vàng            

Và bà:                        Teresa Nguyễn Thị Huệ      

Hin Giáo xứ Kim Phát – GP BMT 

Xin kết hôn vi  TERESA NGUYỄN HOÀI KIM PHƯỢNG

Con ông:                      Micae Nguyễn Văn Oanh              

Và bà:                            Anna Trương Thị Ánh Vân

Hin Giáo h GB – GX Châu Sơn

Rao ln I:  07.06.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 26.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH III

Bên Nam:             VICENTE PHẠM HOÀI NAM

Con ông:                     Phê Rô Phạm Ngũ Dân                     

Và bà:                        Teresa Lê Thị Thanh Mai                        

Hin GiáoXứ Thánh Tâm – GP BMT

Xin kết hôn vi MARIA HOÀNG NGỌC LAN CHI

Con ông:                    Giuse Hoàng Hoa                   

Và bà :                     Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan                      

Hin  Giáo Họ Giuse – Giáo xứ Châu Sơn

Rao ln I:07.06 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 23.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn

ĐÔI TH IV

Bên Nam:      ĐA MINH LÊ THANH PHONG

Con ông:               Phê Rô Lê Thanh Phong              

Và bà:                     Teresa Đậu Thị Thu Hà                            

Hin Giáo họ Phê Rô – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi MARIA PHẠM THỊ THU THẢO

Con ông:                            Phạm Văn Kiệp                    

Và bà:                                  Trần Thị Thúy                                 

Hin  147/5 Amakhe – TP BMT

Rao ln I: 14.06.2015Rao hai ln

L cưới ngày 23.06.2015 ti  –  GX Châu Sơn

ĐÔI TH IV

Bên Nam:              GIOAN ĐẬU LÊ ĐĂNG KHÔI

Con ông:                           Đậu Quang Luận            

Và bà:                           Maria Lê Thị Thiên Hương                            

Hin Giáo họ Phê Rô – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi TERESA HOÀNG THỊ THANH THU

Con ông:                           Hoàng Công Luận               

Và bà:                                   Trần Thị Xuân                                 

Hin  Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đaklak

Rao ln I: 21.06.2015Rao hai ln

Lễ cưới 07.07.2015

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa GP Ban Mê Thuột – Linh mục GB Nguyễn Huy Bắc!!

Thứ bảy – 13/07/2024 17:47 | Tác giả bài viết: Vatican News |   433 Sáng ngày 13/07/2024, Đức …