HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN – PHẦN IV

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI

ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN

PHẦN IV

 TIẾN VỀ TƯỢNG ĐÀI THÁNH AN TÔN

635354THI VIẾT KINH56575860616264

VỀ ĐÍCH TRẠI BĐH 1

6566676869 nhóm 570 nhopm 571NHOM 4 HUNG

1TRÒ CHƠI HUẤN NHỤC – ĐÒN THÙ NGỌT NGÀO – CÁC EM DÀNH SỰ CÁM ƠN ĐẾN CÁC ANH CHỊ BHG, GLV, BĐH…345 6781011121315161617181920212223

TRÒ CHƠI BAO BỐ

242526CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …