HÌNH ẢNH HỘI TRẠI ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN – PHẦN IV

HÌNH ẢNH HỘI TRẠI

ĐOÀN THANH NIÊN CHÂU SƠN

PHẦN IV

 TIẾN VỀ TƯỢNG ĐÀI THÁNH AN TÔN

635354THI VIẾT KINH56575860616264

VỀ ĐÍCH TRẠI BĐH 1

6566676869 nhóm 570 nhopm 571NHOM 4 HUNG

1TRÒ CHƠI HUẤN NHỤC – ĐÒN THÙ NGỌT NGÀO – CÁC EM DÀNH SỰ CÁM ƠN ĐẾN CÁC ANH CHỊ BHG, GLV, BĐH…345 6781011121315161617181920212223

TRÒ CHƠI BAO BỐ

242526CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN KINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …