HÌNH ẢNH MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH ĐẶNG ĐÌNH VIÊN CỦA NHÓM 5 – VÀ MỪNG CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA NHÓM 5

HÌNH ẢNH

MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH ĐẶNG ĐÌNH VIÊN CỦA NHÓM 5

– VÀ MỪNG CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA NHÓM 5

– GIẢI PHÊ RÔ TỰ DO NHÓM 7 TỔ CHỨC

a1a2a3a4a5a6a7a8a9a11a1312a14a15a16a17a19a20a21a22a23a24a25a26a27a28a29a30a31a32a33a34a35a36a37a38a39CHÂU SƠN CHOA ghi nhận

Bình luận

Check Also

CHÚC MỪNG 10 NĂM LINH MỤC – CHA GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGỌC

Ngài về GX Châu Sơn năm 2009 – với vai trò Phó Tế. Ngày 20.10. …