HÌNH ẢNH TRẬN TRANH 3 VÀ TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ MINI

HÌNH ẢNH TRẬN TRANH 3 VÀ TRẬN CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ MINI
DO NHÓM 7 ĐOÀN THANH NIÊN TỔ CHỨC NGÀY 30.08.2015

KẾT QUẢ: NHÓM 1 DÀNH GIẢI 3 – NHÓM 2 DÀNH GIẢI PHONG CÁCH
NHÓM 5 ĐOẠT CÚP VÔ ĐỊCH – NHÓM 7 DÀNH GIẢI 2

a1a2]a3a4a5a7a8a9a10a11a13a14a15a16a17a18a22a22a23a24a25a26a27a28a29a32a33a34a35a36a37a38a39a41a42a15

Bình luận

Check Also

Chợ đầu làng Châu Sơn những ngày dịch Covid….

Những ngày này cả nước đang oằn mình vì cơn đại dịch! Tốc độ lây …