HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ TẠ ƠN – TÂN LINH MỤC GIOANBAOTIXITA TRẦN ĐỨC THUẬN

HÌNH ẢNH

THÁNH LỄ TẠ ƠN

TÂN LINH MỤC

GIOANBAOTIXITA TRẦN ĐỨC THUẬN

 

001a02a3a4a5a6a7a3a10a11a12a13a14a15a16a17a18a21a22a4a5a6a26a28a30a31a32a33

HÌNH ẢNH – TRẦN ĐÌNH HY GHI NHẬN

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ: BÀ MATTA PHẠM THỊ SƠN (BÀ THANH-THUYÊN)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …