NHỮNG HÌNH ẢNH NGÀY VỀ GX CHÂU SƠN (23.09.2015) CỦA LINH MỤC ĐA MINH VŨ ĐỨC VĂN

NHỮNG HÌNH ẢNH

NGÀY VỀ GX CHÂU SƠN (23.09.2015)

CỦA LINH MỤC ĐA MINH VŨ ĐỨC VĂN

A2

A3A4A6GHI NHẬN TRẦN ĐÌNH HY

Bình luận

Check Also

SOS!!! Nhức nhối nạn trộm cắp đang hoành hành ở Châu Sơn!!!!

 Đầu tiên là chúng đi đánh bã chó, một đêm mà xóm dọc đường D …