NHỮNG HÌNH ẢNH NGÀY VỀ GX CHÂU SƠN (23.09.2015) CỦA LINH MỤC ĐA MINH VŨ ĐỨC VĂN

NHỮNG HÌNH ẢNH

NGÀY VỀ GX CHÂU SƠN (23.09.2015)

CỦA LINH MỤC ĐA MINH VŨ ĐỨC VĂN

A2

A3A4A6GHI NHẬN TRẦN ĐÌNH HY

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …