HÌNH ẢNH NGÀY LỄ KITO VUA TRÊN NÚI CHÚA -2015

HÌNH ẢNH

NGÀY LỄ KITÔ VUA TRÊN NÚI CHÚA

 22.11.2015

A1A2A3A3-A5A6A7A8A10A11A12A13A14A15A16A18A19A20A21A22A23A24A25 A27A28A29A30HÌNH ẢNH DO TRẦN ĐÌNH HY CUNG CẤP

Bình luận

Check Also

BÁCH HOA XANH, một thách thức với chợ đầu làng Châu Sơn!!??

Thời gian gần đây nhà hàng Thái Trâm – đường D đầu làng – che …