HÌNH ẢNH NGÀY LỄ KITO VUA TRÊN NÚI CHÚA -2015

HÌNH ẢNH

NGÀY LỄ KITÔ VUA TRÊN NÚI CHÚA

 22.11.2015

A1A2A3A3-A5A6A7A8A10A11A12A13A14A15A16A18A19A20A21A22A23A24A25 A27A28A29A30HÌNH ẢNH DO TRẦN ĐÌNH HY CUNG CẤP

Check Also

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ LỤC (Bà Đình )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …