Thánh lễ Kito Vua tại Núi Chúa(Châu sơn) 2015

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023