CHUNG TÌNH TẠ ƠN!

 CHUNG TÌNH TẠ ƠN!

Phương xa hiệp ý quê nhà

Châu Sơn!nơi đó đậm đà tình thân

Tình yêu Thiên Chúa từ nhân

Ban cho “núi ngọc” biết bao ân tình

Hôm nay “Bổn Mạng” xứ mình

Đoàn con xa xứ xin chung tâm tình

“Tạ ơn Mẹ đã thương tình

Đỡ nâng gìn giữ trong tình Mẫu thân

Dù cho thời thế xoay vần

Mẹ luôn nâng đỡ Tinh Thần đoàn con!

Dù cho sông núi hao mòn

Tình yêu của Mẹ vẫn luôn tròn đầy

Đoàn con nguyện hứa từ đây

Chung lòng cùng Mẹ đắp xây nước Trời

Tình làng nghĩa xóm muôn người

Hợp chung tiếng hát muôn đời tri ân.”

Kathy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Đến với Mẹ Măng Đen

Một chiều đến với Mẹ Măng Đen. Bia đá ghi lời tụng chúc khen. Hoa …