Thánh Lễ Mở cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (GX Châu sơn)

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …