Thánh Lễ Mở cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (GX Châu sơn)

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023