Thánh Lễ Mở cửa Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót (GX Châu sơn)

Check Also

HÌNH ẢNH: Diện mạo của một miền quê Cầu Khóng – dọc bờ đê lên GX Nghĩa Yên

Ai người quê Cầu Khóng, mươi lăm năm nay chưa về quê nhà, tưởng nên …