CÁO PHÓ: BÀ MARIA NGUYỄN THỊ LOAN (bà Nhân)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
R.I.P

loan 2

       BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:
      Bà MARIA NGUYỄN THỊ LOAN (bà Nhân, là nhạc mẫu của anh Trần ngọc Hạnh)
Sinh : 15 – 05 – 1928
        Nguyên quán: Giáo họ Yên trung, Giáo xứ Nghĩa yên, Đức thọ, Hà Tĩnh
       Từ trần ngày 27.04. 2016 tại tiểu bang Mariland,Hoa kỳ.
       Hưởng thọ : 88 tuổi
       Xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Maria sớm về cõi vĩnh phúc, hưởng dung nhan Chúa.

        Được an táng tại New york ngày 30 – 04 – 2016
    Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà Maria.
   BĐD Tiến Đức Châu Sơn xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
                                           R.I.P

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …