MUỐN TÂM TĨNH TẠI, HÃY CHO QUA HẾT MỌI SỰ

MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI!!

MUỐN TÂM TĨNH TẠI

HÃY BỎ QUA HẾT MỌI SỰ…

Cho qua những chuyện buồn phiền
Nếu không thì khổ triền miên lâu dài
Cho qua lời nói trái tai
Nếu không nhớ mãi chấp hoài mệt thêm
Cho qua mọi sự khích hiềm
Nếu không sẽ khổ vì ghìm với nhau
Cho qua hết việc buồn đau
Nếu không thì trước hay sau cũng thù
Cho qua là biết cách tu
Nếu không xả bỏ thiên thu nhớ đời
Cho qua khỏe nhẹ thảnh thơi
Nếu không sao được mọi thời yên vui
Cho qua sự việc ngậm ngùi
Nếu không thì hãy chôn vùi thật sâu
Cho qua để khỏi đau sầu
Nếu không khổ lụy buồn rầu thê lương
Cho qua những cảnh đoạn trường
Nếu không cứ chấp vô phương thanh nhàn
Cho qua là sẽ bình an
Nếu không phải chịu đeo mang nặng nề
Cho qua hết mọi đam mê
Nếu không vướng bận khinh chê ưu phiền
Cho qua mọi chuyện sẽ yên
Nếu không khó được thuận duyên mọi điều.

Stt… Thứ 3684

Sưu tầm 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người , văn bản

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …