HÌNH ẢNH HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

HÌNH ẢNH

HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

CHỦ ĐỀ NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

7 GIỜ DỰNG TRẠI

9 GIỜ KHAI MẠC HỘI TRẠI

10 CUỘC CHƠI HỘI TRẠI

12 GIỚ DÙNG BỮA

B1B2B3B4B5B6b7B8B9B10B11B12B13B14B15B16B17B18B19B22B23B24B25B26B27B28B29B30B31B32B33B34B35B36B37CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬNB38

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ INÊ TRẦN THỊ KHAI (Bà Khánh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …