HÌNH ẢNH HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016 PHẦN II

HÌNH ẢNH PHẦN II

HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

CHỦ ĐỀ NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

NẤU BẾP BAY

THI BAO BỐ

THI HOÁ TRANG NHÂN VẬT THẦN TƯỢNG

SINH HOẠT VĂN NGHỆ VÀ LỬA TRẠI

SINH HOẠT TRẠI VỀ ĐÊM

C1C2C3C6C8C9C10C12C13C14C16C17C18C19C20C21C22C23C24C25C26HOÁ TRANG1C27C28C30C31C32C33C34C35C36VAN NGHE1VAN NGHE 2C38C39C40C42C43C44C45C46C47C48C50C51C52

 

Bình luận

Check Also

SOS!!! Nhức nhối nạn trộm cắp đang hoành hành ở Châu Sơn!!!!

 Đầu tiên là chúng đi đánh bã chó, một đêm mà xóm dọc đường D …