HÌNH ẢNH PHẦN III HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

HÌNH ẢNH PHẦN III

HỘI TRẠI THANH NIÊN 2016

CHỦ ĐỀ NĂM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

– THÁNH LỄ SÁNG

– DÙNG BỮA SÁNG

– TRÒ CHƠI LỚN ĐI TÌM MẬT KHẨU

– NGHỈ TRƯA

– THI GIÁO LÝ

– BẾ MẠC

Q01Q02Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20Q21Q22Q23Q24Q26Q27Q28Q29Q30Q31Q32Q33Q34Q35q36Q37Q38Q39 Q40Q42Q43Q44CHÂU SƠN CHOA GHI NHẬN

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …