HÌNH ẢNH THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG CHIỀU 24.08

HÌNH ẢNH

THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG

CHIỀU 24.08.2016

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A13Ghi nhận ảnh do Trần Đình Hy

Bình luận

Check Also

Châu Sơn, diễn biến trong những ngày “Phong tỏa” Dịch Covid…

Kể từ khi dịch Covid bắt đầu bùng phát, những ngày tết năm ngoái 20.02.2020 …