LỜI YÊU THƯƠNG

LỜI YÊU THƯƠNG

Khi xưa sống ở trần gian.
Cuộc đời phú hộ giàu sang muôn phần.
   Laza(ro) cũng đã đôi lần.
Đến xin phú hộ những phần bánh rơi!!!
   Người thì ghẻ chốc khắp nơi!
Phải cho chó liếm những nơi chưa lành!
    Gian trần thấp thoáng trôi nhanh,
Cả hai cùng chết, dữ lành ra sao?
    Ngước nhìn lên thấu trời cao,
Lazaro ngồi gọn trong lòng Apraham.
    Còn ông phú hộ kêu gào!
Xin Cha, cho… nhỏ nước vào lưỡi con!!
     Apraham cất giọng,” hỡi con “
Khi xưa con sống, một đời xa hoa…
     Còn đây thân phận Laza…
Bị con hất hủi, lánh xa chê cười…
     Lời Chúa đã phán: ” các ngươi…
Phải yêu thương hết mọi người như ta “
     Đó là điều luật ban ra.
Trước tiên mến Chúa, sau yêu mọi người…
               ga namhong
     

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …