TRÀNG HOA MÂN CÔI

TRÀNG HOA MÂN CÔI

 Dâng Mẹ tràng hoa Mân côi.
Với lòng sùng kính, Mẹ nơi Thiên Đường.
     Tin về từ khắp muôn phương.
Mẹ đang đau khổ, Mẹ khóc rất nhiều.
     Khóc vì Mẹ quá thương yêu.
Khóc vì nhân loại quá nhiều tội khiên.
     Chiến tranh giặc giã liên miên.
Nhân quyền chà đạp, mọi miền khổ điêu!!
     Hiển linh, Mẹ phán một điều
” Ăn năn đền tội, lần nhiều Mân côi “
      Ngày ơn  cứu độ gần rồi.
Hãy mau thay đổi, đừng ngồi than van!!!
       Xin Mẹ cứu giúp ủi an.
Đoàn con phó thác, muôn ngàn tin yêu…
                                                                                        ga namhong
    
    

Check Also

Giai Thoại: Chuyện Cố Ngờ và Bà Ngoét – Phần II

PHẦN II Sờ được, mà vẽ không được, mới là chuyện lạ!!! Cố Ngờ bị …