HÌNH ẢNH THÁNH LỄ NGÀY 13 TẠI KHUÔN VIÊN ĐỨC MẸ GX CHÂU SƠN

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ NGÀY 13

TẠI KHUÔN VIÊN ĐỨC MẸ GX CHÂU SƠN

a1a2a3a4a-dka-cha-xya6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a16

Ghi nhận hình ảnh Paul Khả & Đình Hy

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ INÊ TRẦN THỊ KHAI (Bà Khánh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …