HÌNH ẢNH THÁNH LỄ NGÀY 13 TẠI KHUÔN VIÊN ĐỨC MẸ GX CHÂU SƠN

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ NGÀY 13

TẠI KHUÔN VIÊN ĐỨC MẸ GX CHÂU SƠN

a1a2a3a4a-dka-cha-xya6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a16

Ghi nhận hình ảnh Paul Khả & Đình Hy

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: RƯỚC KIỆU BẾ MẠC THÁNG HOA ĐỨC MẸ VÀ KHAI MẠC THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Chiều nay, lúc 3 giờ 30 ngày 31.05.2020 Đoàn Phụ nữ và đoàn Tráng niên …