HÌNH ẢNH THÁNH LỄ LINH HỒN TRONG MƯA, TẠI NGHĨA TRANG

a2a3a4a5a6a7a8a9a10a11a14a12a13

 

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …