lễ Ki tô Vua tại núi Chúa(Châu sơn) 20/11/2016

xin bấm vào link dưới đây để xem 95 hình

https://goo.gl/photos/exTkPi5uhBR9i9xL7

Hoặc xem tại trang nhà của website:

https://www.facebook.com/pg/tienducchausonpage/photos/?tab=album&album_id=1847506398796156

 

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023