lễ Ki tô Vua tại núi Chúa(Châu sơn) 20/11/2016

xin bấm vào link dưới đây để xem 95 hình

https://goo.gl/photos/exTkPi5uhBR9i9xL7

Hoặc xem tại trang nhà của website:

https://www.facebook.com/pg/tienducchausonpage/photos/?tab=album&album_id=1847506398796156

 

Check Also

Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1 2 3 4 5 6 7 Than