PHỐ CÂY THÔNG VỀ ĐÊM GX CHÂU SƠN (cập nhật đêm 19/12)

9

14

13

12

11

102932

31

30

29

28

27

21

22

23

24

25

262

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3img_1322
36

 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

cập nhật đêm 19/12/16

1

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8a

7

6

5

4

3

2

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …