HÌNH ẢNH MỘT VÒNG CHỢ HOA BAN MÊ

GHI NHẬN CHÂU SƠN CHOA

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG CỐ GIOANBAOTIXITA NGUYỄN ĐÌNH THĂNG ( Ô NGỌC )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …