HÌNH ẢNH BUỔI HỌP CHIỀU 26.02.2017: TÌM GIẢI PHÁP CHẤN CHỈNH LẠI GIỚI TRẺ!!!

Thành phần tham dự: LMQX, quý Sơ, BTV HĐGX. các Giáo họ, Doàn thể ban ngành, các hội đạo đức, Ban GLV và các GLV…BUỔI HỌP CHIỀU 26.02.2017 nhằm: TÌM GIẢI PHÁP CHẤN CHỈNH LẠI GIỚI TRẺ GX!!! 

Mời quý bạn đón đọc bài viết về

TÌM GIẢI PHÁP CHẤN CHỈNH LẠI GIỚI TRẺ GX!!!  BBT Tién Đức Châu Sơn

Check Also

Cha Phó xứ thông báo: Ai đánh rơi chiếc nhẫn, hãy vào nhà xứ để nhận lại…

Trong hai Thánh lễ sáng liên tiếp 16 – 17/2 cha phó xứ đã thông …