HÌNH ẢNH THÁNH LỄ ĐÊM PHỤC SINH 2017

HÌNH ẢNH GHI NHẬN HỮU KHẢ VÀ ĐÌNH HY

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: CHUYỂN THỰC PHẨM CỨU TRỢ LÊN XE TẢI HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Chiều ngày 25.10.2020 nhóm thiện nguyện cứu trợ đã bốc vác chuyển hàng lên xe …