HÌNH ẢNH: Thánh lễ lòng Chúa thương xót ngày 23.04.2017

Châu Sơn choa

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG CỐ GIOANBAOTIXITA NGUYỄN ĐÌNH THĂNG ( Ô NGỌC )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …