HÌNH ẢNH: Thánh lễ lòng Chúa thương xót ngày 23.04.2017

Châu Sơn choa

Check Also

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA TRẦN THỊ KHƯƠM(Bà Đàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …